Traksiyoner Akü

Temel enerji kaynağı olarak elektrik enerjisi kullanan “elektriklendirilmiş” araçlarda sürekli ve düzenli bir enerji gereksinimi söz konusudur. Bu tip sistemlerde gerek duyulan düzenli ve uzun süreli enerjiyi sistemin ana kaynağı olan derin deşarja dayanıklı Traksiyoner aküler sağlamaktadır. Mevcut teknolojiler çerçevesinde Stasyoner uygulamalarda olduğu gibi, güvenilir ve ekonomik çözümü kurşun asit teknolojisi olduğu görülüyor.Kurşun asit teknolojili stasyoner akülere göre traksiyoner aküler yapıları gereği daha ağır ve hacimli akülerdir. Bu farklılık sayesinde daha sağlam, sarsıntı ve titreşime karşı daha dayanıklıdırlar. Dış fiziki farklılıklarının yanı sıra, kullanım amaçları gereği iç dizaynlarında da farklılıklar söz konusu. Daha yüksek sayıda şarj deşarj döngüsüne ve derin deşarja maruz kalmaları nedeniyle, Traksiyoner akülerde kullanılan plakalar daha kalın ve dayanıklıdır.
Traksiyoner akülerin kullanım alanı olan “elektriklendirilmiş” araçların çevre dostu teknolojiler olduğunu söyleyebiliriz. Küresel ısınmanın en büyük etkenlerinden sera gazı salınımı yapan içten yanmalı motorla çalışan araçlar yerlerini sıfır salınım sağlayan elektrik motorlu araçlara bırakıyorlar. Ayrıca elektrik motorlu araçlar, içten yanmalı motor ile çalışan araçlara göre daha sessiz olmaları nedeniyle ses kirliliğinin de önemli oranda azalmasına katkıda bulunuyorlar.

Traksiyoner akü uygulama alanları;

 • Elektrikli iş makineleri (İstif makineleri, personel taşıyıcılar, yükseltme araçları vb.)
 • Yer temizleme makineleri
 • Tekneler
 • Maden araçları
 • Demir yollarında kullanılan araçlar
 • Golf araçları
 • Karavanlar
 • Diğer (Elektrik motoru ile çalışan mevcut ve yeni geliştirilen araçlar.)

 

TRAKSİYONER AKÜ TAMİR BAKIM

Traksiyoner akümülatörlerden daha fazla verim alınabilmesi için bakımlarının aksatılmadan yapılması gerekmektedir.Akü bakım işlemi akünün kapasitesinin sürekliliği için önemli bir işlemdir.Düzenli bakımları yapılan akülerin kapasite ve verimlilikleri sürekli en üst düzeyde olur.
Akü tamirinde ise; akünün arızalı veya ekonomik ömrü dolmuş olan parçaları (hücre,plaka,seperatör vs.) değiştirilerek akümülatörün eski kapasitesine ulaşması sağlanır.

Tamir Bakımın Avantajları
Akümülatörün kullanım ömrünü uzatır.
Akümülatörün performansını arttırır.
Sülfat çözme işlemiyle şarj edilemeyen akümülatörlerin şarj edilmesi sağlanır.
Yeniden şarjlama daha kısa sürede yapılır.
Erken hücre bozulmaları engellenir.
Çalışma vardiyaları arasında daha az akü değişikliği gerekir.
Saf su tüketimini azaltır.
Forklift elekrik ekipmanlarının ömrünü uzatır ve zarar görmesini engeller.

Stasyoner Aküler

Günümüzde kullanılan elektrik alt yapısının süreklilik de arz etmemesi nedeniyle kritik ekipmanların hasar görmesini engellemek ve dolayısı ile sistemin aksaması ile karşılaşılabilecek büyük sorunların önüne geçebilmek amacıyla enerji destek üniteleri kullanılmaktadır. Mevcut teknolojiler içerisinde bu gereksinimi en ekonomik şekilde karşılayan akü tipinin kurşun asit Stasyoner aküler (SLA) olduğunu görüyoruz.
Stasyoner aküler elektrik kesintilerinde sistemin herhangi bir aksamaya uğramadan devamlılığını sağlayacak enerjiyi verebilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Bu özellikleri ile kesinti anında devreye girerek, farklı bir elektrik kaynağının tekrar devreye alınmasına kadar geçen sürede meydana gelebilecek duraklamaların önüne geçmiş olurlar.
Stasyoner aküler, günlük hayatımızda baz istasyonlarındaki işlevleri ile iletişimimizin kesintisiz olmasını sağlamakta, bazen büyük bir sanayi kuruluşunun kısa bir duraksaması ile karşılaşabileceği milyon dolarlık zararı önlemekte, bazense yüzlerce insanın içinde bulunduğu bir trenin elektrik kesintisi sebebi ile yanlış hatta yoluna devam etmesine engel olarak, karşılaşılabilecek büyük bir facianın önüne geçilmesini sağlayabilmektedir.
Stasyoner Akü Uygulama Alanları

 • Telekomünikasyon sistemleri
 • UPS’ler (Kesintisiz güç kaynakları)
 • Güvenlik Sistemleri
 • Enerji destek sistemleri
 • Kablo TV/Yayın sistemleri
 • Akaryakıt ve maden keşif sistemleri
 • Acil durum aydınlatma sistemleri
 • Yenilenebilir enerji üretiminde depolama ve destek ünitelerinde
 • Demiryolu sinyalizasyon ve destek sistemleri
 • Diğer (Mevcut ve yeni geliştirilen farklı sistemler.)
TOP