Stasyoner Aküler

STASYONER AKÜLER

Günümüzde kullanılan elektrik alt yapısının süreklilik de arz etmemesi nedeniyle kritik ekipmanların hasar görmesini engellemek ve dolayısı ile sistemin aksaması ile karşılaşılabilecek büyük sorunların önüne geçebilmek amacıyla enerji destek üniteleri kullanılmaktadır. Mevcut teknolojiler içerisinde bu gereksinimi en ekonomik şekilde karşılayan akü tipinin kurşun asit Stasyoner aküler (SLA) olduğunu görüyoruz.
Stasyoner aküler elektrik kesintilerinde sistemin herhangi bir aksamaya uğramadan devamlılığını sağlayacak enerjiyi verebilecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Bu özellikleri ile kesinti anında devreye girerek, farklı bir elektrik kaynağının tekrar devreye alınmasına kadar geçen sürede meydana gelebilecek duraklamaların önüne geçmiş olurlar.
Stasyoner aküler, günlük hayatımızda baz istasyonlarındaki işlevleri ile iletişimimizin kesintisiz olmasını sağlamakta, bazen büyük bir sanayi kuruluşunun kısa bir duraksaması ile karşılaşabileceği milyon dolarlık zararı önlemekte, bazense yüzlerce insanın içinde bulunduğu bir trenin elektrik kesintisi sebebi ile yanlış hatta yoluna devam etmesine engel olarak, karşılaşılabilecek büyük bir facianın önüne geçilmesini sağlayabilmektedir.

Stasyoner Akü Uygulama Alanları

Telekomünikasyon sistemleri
UPS’ler (Kesintisiz güç kaynakları)
Güvenlik Sistemleri
Enerji destek sistemleri
Kablo TV/Yayın sistemleri
Akaryakıt ve maden keşif sistemleri
Acil durum aydınlatma sistemleri
Yenilenebilir enerji üretiminde depolama ve destek ünitelerinde
Demiryolu sinyalizasyon ve destek sistemleri
Diğer (Mevcut ve yeni geliştirilen farklı sistemler.)

 

TOP